latin-929819_1920

Parterapi


Hur dansar ni er tangodans? 

Leder ni /följer ni/ dansar ni med varandra  med glädje, tillgivenhet och passion?   

När är det dags att söka parterapi? 

När ni upprepar samma negativa samspelsmönster och har fastnat i  avvisande, ensamhets- eller övergivenhetskänslor. När avståndet mellan er bara växer i takt med sorgen för hur det har blivit, när uppgivenheten och känslan av otillräcklighet leder tankarna till separation eller när likgiltigheten växer. När det har känts jobbigt en längre tid, men ni längtar ändå efter att hitta tillbaka till varandra.

 

En EFT-terapi kan ta allt från 12 sessioner till 20 eller mer. Genom forskning vet vi att ca 70-75% av alla par som genomgår en EFT-terapi blir av med sina problem. Läs mer på ICEEFT The international center for excellence for emtionally focused therapy. 

Vad är EFT ?

Jag är utbildad i Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT. Denna metod för parterapi härstammar från Kanada och USA, främst utvecklad av professor Susan M. Johnson. Metodens effektivitet är både väl utforskad och omtalad.

 

EFT bygger främst på anknytningsteori, kommunikationsteori och emotionellteori. I EFT undersöker och kartlägger vi ert kommunikationsmönster, underliggande och synliga känslor i era kriser och konflikter, samt undersöker anknytningsskador från barndomen vilka alltid präglar samspelsmönster i parrelationen. Ni berättar hur ert känslomässiga band ser ut, vilka känslomässiga behov som inte är tillgodosedda och hur ni kommunicerar detta. Hur ni tröstar, skyddar och tar hand om varandra och om detta uppfattas av den andre som skydd, tröst och omhändertagande. Hur ni handskas med kriser och konflikter samt om det finns en genuin och ömsesidig känsla av tillit, i synnerhet när det gäller egna sår och egen sårbarhet.  Jag hjälper till att synliggöra detta för er och få er förståelse för vad som hände i era konflikter och kriser samt vilka negativa samspelsmönster ni gör/upprepar som hindrar er hitta tillbaka till varandra och uppleva det helande i lyckokänslan av ”VI:et”.

 

I EFT jämförs en parrelation med tango-dans.  Tango är en gudomlig blandning av det kroppsliga, själsliga, kärleksfulla och det passionerade. Kort sagt: vi kommer att fokusera på hur ni dansar er par-tango med varandra: den svåra dansen där tillit i att följa och ansvar i att leda blandas med tillgivenhet, känsloöppenhet, starka känslouttryck och passion. Dansen, som kräver mycket tid och energi, övas tillsammans under lång tid i riktningen mot att både  vara individ (självständig) och smälta samman (beroende) med kroppen, själen och musiken: precis som i er parrelation.  Syftet är att ni ska få tillbaka  känslorna som liknar de tankar och känslor som fanns när ni träffades.  

...världen kan försvinna bara vi är tillsammans

…kan inte tänka mig mitt liv utan henne  

…hans famn är den vackraste och tryggaste platsen på jorden  

…hon är den oersättliga

…han är den ende som får mig att drömma


Parterapi pris 

  • 1300 kr  (75 min.) 

  • 1500 kr (90 min.)