DSC_0169

ZANA WESTERBERG

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT


  • EFT Terapeut

  • Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.

Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut som inte är fixerad  vid enbart en teori och metod. Istället utgår jag ifrån teoretisk mångfald, människans komplexitet och en behovsanpassad behandling. Med anledning av detta grundas mitt terapeutiska arbete på olika teoretiska inriktningar som till exempel psykodynamisk relationell och interpersonell inriktning; trauma- och affekt teori; systemteori samt existentiell-, kommunikations- och anknytningsteori.

 

Utöver formella utbildningar inom kognitiv-, psykodynamisk-, interpersonell- och familjeterapeutisk teori är jag även utbildad till konsult och handledare inom vården. Jag är särskilt stolt och glad över den världskända utbildningen från Kanada – Emotionally Focused Therapy (EFT) for Couples där jag även finns med som certifierad EFT therapist på deras hemsida: www.iceeft.com (find a therapist – search by country – Sweden).

 

Som anställd på psykiatrisk öppenvårdsmottagning har jag 18 års erfarenhet av olika slags terapeutiska behandlingar  för familjer, par och enskilda individer. Likaså inom privat psykoterapeutisk verksamhet. Det bästa behandlingsresultatet uppnår jag inom områden som jag både har stort intresse av och där jag erhåller gedigna kunskaper och erfarenheter.

 

Med anledning av detta vänder jag mig främst till individer med anknytningsproblematik i vuxen ålder; personer som vuxit upp med psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar som på annat sätt brustit i sitt föräldraskap; personer som har jobbiga och slitsamma relationer till sina barn eller sina föräldrar; individer i sorg eller separationskris; personer med identitetsproblematik; traumatiserade människor, samt par som behöver hjälp med att hitta tillbaka till varandra.

 

Det finns ytterligare en grupp individer som jag mer än gärna välkomnar, nämligen introverta och hypersensitiva personer.  Personligen tycker jag att dagens samling av samhällsvärderingar präglas i allra högsta grad av det extroverta idealet. Den kännetecknas av uppfattningen att idealmänniskan är sällskaplig, agerar genom social dominans och trivs med att stå i centrum. Mina erfarenheter är att detta blivit en förtryckande norm som alldeles för ofta drabbar introverta och hypersensitiva personer vilket i sin tur kan leda till lidande, känsla av utanförskap, värdelöshetskänsla m.m.