heart-915562_1920

Individuell terapi


Varför psykoterapi?  

Då och då behöver de flesta av oss professionell hjälp av olika anledningar:

  • att reda ut vem vi är
  • att få hjälp att känna oss trygga
  • att återta kontroll över våra liv
  • att på nytt känna livslust och livsglädje
  • att få hjälp för att skapa och behålla nära, trygga relationer
  • att hitta tillbaka efter större förändringar i livet
  • att lindra eller hela själsliga sår
  • att bearbeta svåra händelser i livet som hindrar oss att gå vidare etc. 

Oftast söker människor professionell hjälp först när de får olika symptom, samt i syfte att bli av med dessa. De kan handla om ångest, panikattacker, nedstämdhet etc. 

 

Kort sagt söker du psykoterapi för att du försökt nå ett resultat som är tillfredsställande för dig. Men trots detta finns det själsliga lidandet kvar och/eller relationella svårigheter kvarstår.

Tillvägagångssätt? 

Självfallet beror upplägget på vad du söker hjälpen för. Exempelvis har sorg över att vi förlorat någon som står oss nära ett annat upplägg än en livskris.

 

Här följer en beskrivning av det vanligaste tillvägagångssättet. Du berättar vad som är svårt för dig i ditt liv. Vi samtalar om din livshistoria och händelserna som präglat den.

 

Vi kartlägger dina personlighetsdrag (de medfödda), som exempelvis  om du är flegmatisk, melankolisk, introvert blyg eller introvert trygg. I kartläggningen berörs också din känslosensitivitet, vilken personlighetsstruktur du har etc. Vid kartläggningen tar vi upp ditt inlärda sätt/mönster att lösa konflikter och hantera känslor samt ditt sätt att söka trygghet, närhet och skydd.

 

Sedan knyter vi ihop det hela i syfte att förstå på vilket sätt din personlighet, dina ömma punkter skapade av din livshistoria ovh dina anknytningsskador eller dina trauman skapar och vidmakthåller det  som är svårt för dig i ditt liv.

 

Kort sagt arbetar vi på samstämmigheten mellan kognitiva och känslomässiga insikter vilka ska få dig att förstå och förändra det förflutnas styrning/inverkan på nuet. Ibland består hjälpen av att lära sig leva med det man varit med om och integrera svåra saker i ens livshistoria.


Individuell psykoterapi pris

Ordinarie pris 900 kr (45 min.)

Student pris 600 kr (45 min.)