DSC_0169

PARTERAPI &

 INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Zana Westerberg

 Leg. Psykoterapeut

Certifierad EFT terapeut

Vi skapas i relationer och lever i relationer. Livets glädje uppstår i relationer och det gör också dess problem och svårigheter. De allra flesta känslomässiga och psykiska problemen är skapade i relationer, vidmakthålls av relationer och påverkar våra relationer.

 

Våra grundläggande behov är trygghet, tröst och omhändertagande.  

 

Det är förödande för människor att känna sig avvisade, övergivna och ensamma. Därför är det livsviktigt att veta hur och vad man ska göra för att skapa möjligheter för att tillgodose dessa behov.